SERVEIS
- Enguixats a mā o projectat de sostres i parets amb guix normal.

- Enguixats a mā o projectat de sostres i parets amb "perlita".

- Envans interiors de plaques de cartrķ-guix.

- Trasdossats tčcnics autoportants.

- Falsos sostres d'escaiola.

- Falsos sostres de cartrķ-guix normal, hidrōfug, foc.

- Colˇlocaciķ de motlures prefabricades o peces especials.

- Executem qualsevol disseny de prestatgeries en escaiola o plaques de cartrķ-guix